REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

Asystent osoby niepełnosprawnej


Kod zawodu: 341201
Cykl Kształcenia: 1 rok
Kwalifikacje: SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej 

 
 

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ dąży do podnoszenia jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w miarę możliwości stworzenie warunków do samodzielnej egzystencji. Współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania. Pomaga osobie niepełnosprawnej w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń wynikających z wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych. Organizuje jej również czas wolny, spotkania kulturalne, rekreację, kontakty społeczne oraz integruje ze środowiskiem. Działania asystenta osoby niepełnosprawnej obejmują również czynności indywidualne w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy, wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Również pośrednio dotyczą one czynności związanych z kształtowaniem otoczenia, w którym żyją osoby niepełnosprawne. 
 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 
 • udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej;
 • organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną;
 • wykonywanie czynności opiekuńczych w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • aktywizacja osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej;
 • wsparcie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych.
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 
 • ośrodki i domy pomocy społecznej;
 • oddziały PCK;
 • środowiskowe domy samopomocy;
 • świetlice terapeutyczne;
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze;
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • placówki poradnictwa rodzinnego;
 • szpitale specjalistyczne;
 • hospicja;
 • stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niesamodzielnych;
 • specjalistyczne ośrodki rehabilitacyjne i wypoczynkowe;
 • ośrodki kulturalne oferujących usługi osobom niepełnosprawnym.