REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

W procesie kształcenia każdego ucznia ważne są działania wspomagające rozwój stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery. Zadanie to spełnia doradztwo zawodowe. Jego upowszechnianie ma na celu podniesienie jakości usług świadczonych w tym zakresie w środowisku szkolnym, pomoc w określeniu potencjału zawodowego, w tym predyspozycji i zainteresowań uczniów.

 
Skutecznie prowadzone zajęcia doradztwa edukacyjno - zawodowego motywują do nauki i mogą zapobiec nieprzemyślanym decyzjom dotyczącym dalszej ścieżki edukacji i kariery młodych ludzi.
 
W przypadku  szkoły policealnej doradztwo dotyczy tych uczniów, którzy już podjęli decyzje edukacyjne, ale nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy i muszą podjąć decyzję o przekwalifikowaniu.
 
Doradca zawodowy w Regionalnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego udzieli ci profesjonalnej pomocy w zakresie samopoznania własnych predyspozycji zawodowych- zainteresowań, uzdolnień, temperamentu, samooceny własnych działań, silnych cech osobowości, poznania przeciwwskazań zdrowotnych do wyboru zawodu oraz zagadnień związanych z rynkiem pracy.
Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach grupowych i poradach indywidualnych.

 
Zachęcam do udziału w spotkaniach z doradcą, który
 
 • pomoże Ci dokonać trafnych decyzji i świadomych wyborów zawodowych i edukacyjnych
 • omówi z Tobą zagadnienia związanych z specyfiką zawodów i rynku pracy
 • pomoże pogłębić samopoznanie i udzieli wskazówek dotyczących możliwości zdobywania dodatkowych kwalifikacji lub przekwalifikowania
 • będzie Cię wspierał w nabywaniu i doskonaleniu kompetencji społecznych i emocjonalnych, które są istotne dla konstruktywnego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym w środowisku pracy
 • pomoże w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych

 

 Doradztwo zawodowe w naszej szkole to także
 

 • kształtowanie aktywnej postawy wobec własnego rozwoju zawodowego
 • promocja szkolnictwa zawodowego
 • prezentacja oferty szkoły i współpracujących z nimi pracodawców
 • współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Urzędami Pracy oraz innymi instytucjami wspierającymi doradztwo zawodowe
 

Zapraszam zarówno uczniów jak i słuchaczy
 
Spotkania indywidualne umawiane są po wcześniejszym kontakcie z doradcą
SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM SĄ BEZPŁATNE!
KONTAKT tel. 322920191

 
 
 • Decyzje dotyczące wyboru zawodu mają wymiar szczególny, gdyż warunkują sukcesy bądź niepowodzenia w obszarze przyszłego życia zawodowego.
 • Kariera to droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek powinien przejść w swoim życiu.

 

Seneka powiedział:

 

"Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie – żaden wiatr nie jest dobry"

 

zaś wśród doradców personalnych funkcjonuje powiedzenie:

 

"Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, zajdziesz gdzie indziej"

 

co podkreśla jak ważne jest wyznaczenie sobie celów i działanie według wyznaczonego planu.
 

Zapraszam serdecznie
Marek Pietras
 

Doradztwo zawodowe