REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

Opiekunka dziecięca


Kod zawodu: 325905
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacje: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka  

 

OPIEKUNKA DZIECIĘCA pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także realizuje działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne u małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.
 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 
 • planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowanie dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowanie zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielanie pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 
 • żłobki
 • przedszkola
 • sanatoria
 • dziecięce oddziały szpitalne
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • kluby dziecięce
 • środowisko domowe dziecka.