REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

INFORMACJE O NABORZE DO RCKU

W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ W KRAJU SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z COVID - 19 ORAZ W TROSCE O ZDROWIE

ZMIENILIŚMY DLA WAS PROCEDURY REKRUTACJI OFERUJĄC MOŻLIWOŚĆ PRZESYŁANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Rok szkolny: 2021 / 2022

 

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela:

sekretariat w Sosnowcu –  032 / 292 01 91

sekretariat w Zawierciu - 032 / 671 21 01

 

1. Oferowane kierunki:

 

 • Technik elektroradiolog
 • Technik masażysta
 • Technik usług kosmetycznych
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Higienistka stomatologiczna
 • Asystentka stomatologiczna
 • Opiekun medyczny
 • Podolog
 • Opiekunka dziecięca

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – zaoczne

 

 • Asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

2. Wymagane dokumenty:

- Wniosek wraz z załącznikami - do pobrania ze strony www.rcku.nazwa.pl

- Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie

- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie będzie można pobrać w sekretariacie szkoły po złożeniu dokumentów

- 2 podpisane zdjęcia (37mm x 52mm)

 

UWAGA

 • Profilaktyczne badania lekarskie w Poradni Medycyny Pracy WOMP w Sosnowcu ul. Staszica 44a ,tel. rejestracja 322904466, tel./fax. 322904465  - od poniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie)

Nie jest wymagana matura. Wystarczy ukończenie szkoły średniej.

 

3. Procedura rekrutacji

 • wybierz z ofert powyżej interesujący Cię kierunek
 • w zakładce Dokumenty rekrutacyjne do pobrania pobierz wniosek
 • wypełnij pobrane dokumenty, wydrukuj, zeskanuj (możesz też zrobić zdjęcie)
 • przygotuj kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - skan lub fotografia
 • tak przygotowane dokumenty wyślij pocztą elektroniczną na maila: rckumed@rcku.nazwa.pl lub jeśli składasz dokumenty do szkoły w Zawierciu  medyk_zawiercie@poczta.onet.pl 

 

4. Terminy rekrutacji:

 

Termin składania dokumentów do szkoły : od 17 maja 2021r.

Termin składania dokumentów na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe: od 17 maja 2021r.

Przewidywany limit miejsc na każdy kierunek: 35

 

DECYZJA ŚLĄSKIEGO KURATORA OŚWIATY 2021

TERMIN REKRUTACJI 2021/22

HARMONGRAM REKRUTACJI W RCKU W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM 2021 / 2022

TERMNY REKRUTACJI Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2021 / 2022