REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA
WSPÓŁPRACA Z MOPS W SOSNOWCU
 

Dzisiaj w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panią Barbarą Kaszą Koordynatorem wolontariatu MOPS w Sosnowcu.

W spotkaniu uczestniczyli słuchacze kierunku Asystent osoby niepełnosprawnej oraz Opiekun medyczny. Nasi słuchacze

w ramach wolontariatu będą realizować praktyki zawodowe, poprzez udział w projekcie „Niezależne życie - (Asystent osoby niepełnosprawnej gwarancją realizacji osobistych potrzeb)”. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Działania te są wynikiem współpracy Centrum Wolontariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu i Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu. Koordynatorem przedsięwzięcia w naszej szkole jest Pani Dorota Łątka.