REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

Technik elektroradiolog


Kod zawodu: 321103
Cykl Kształcenia: 2,5 roku
Kwalifikacje: MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

 
TECHNIK ELEKTRORADIOLOG pracuje w placówkach opieki zdrowotnej i świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Zajmuje się wykonywaniem badań obrazowych i elektromedycznych. W swojej pracy korzysta z wiedzy dotyczącej metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki. Jest też osobą bardzo często współpracującą w zespole (np. podczas radioterapii), z lekarzem (diagnostyka obrazowa), czy też pracującą samodzielnie podczas wykonywania zleceń lekarskich (radiodiagnostyka, diagnostyka elektromedyczna).
 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:

 

 • współpraca w zespole terapeutycznym;
 • przygotowywanie stanowiska pracy oraz sprzętu i aparatury medycznej do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • udzielanie pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • układanie pacjentów do badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych;
 • prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych;
 • dobieranie odpowiednich metod i technik do wykonania badania rentgenowskiego;
 • obróbka chemiczna i fizyczna radiogramów i fluorogramów;
 • wykonywanie badań w pracowni tomografii komputerowej;
 • wykonywanie badań izotopowych (scyntygraficznych);
 • wykonywanie badań: densytometrycznych kośćca, elektrokardiograficznych, spirometryczne, elektroencefalograficznych;
 • wykonywanie audiometrii;
 • wykonywanie radioterapii odpowiednią techniką;
 • zabezpieczanie pacjenta i otoczenia w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej;
 • prowadzenie dokumentacji badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych.
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 
 • pracownie rentgenowskie (RTG), pracownie tomografii komputerowej (TK), pracownie rezonansu magnetycznego (MR);
 • pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej;
 • pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, densytometrii, audiometrii, spirometrii;
 • pracownie hemodynamiki/koronarografii, pracownie elektrofizjologii/ elektroterapii serca i kontroli rozruszników;
 • pracownie diagnostyki radiologicznej np. rentgenowskich, termografii komputerowej, mammografii, densytometrii kośćca, badań naczyniowych;
 • pracownie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, audiologii, ultrasonografii, elektroencefalografii, diagnostyki oddechowej;
 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii;
 • zakłady medycyny nuklearnej, teleradiologii, brachyterapii.

 

Ciągły rozwój techniki, medycyny i kolejne odkrycia naukowe z zakresu fizyki, stawia dla technika elektroradiologa szerokie możliwości zatrudnienia, czyniąc ten zawód niezmiernie atrakcyjnym na rynku pracy.