O PLACÓWCE
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN ZAWODOWY

 

 

REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
O PLACÓWCE
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 
Cykl kształcenia – 2 lata
 
Podstawowym celem kształcenia w zawodzie TECHNIK RACHUNKOWOŚCI jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:
 
 • prowadzeniem rachunkowości,
 • dokonywaniem rozliczeń finansowych,
 • dokonywaniem kontroli dokumentów księgowych
 • sporządzaniem oraz przygotowywaniem do weryfikacji sprawozdania finansowego,
 • przechowywaniem dokumentacji księgowej,
 • nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i  ściągania należności i roszczeń,
 • wykonywaniem czynności planistycznych i analitycznych.
   
Jako TECHNIK RACHUNKOWOŚCI możesz pracować:
 • w Urzędzie Skarbowym,
 • w Urzędzie Miasta,
 • instytucjach finansowych,
 • biurze rachunkowym,
 • bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych