REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

 

Asystentka stomatologiczna
Kod zawodu: 
325101
Cykl Kształcenia: 1 rok
Kwalifikacje: MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

 
ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA to pracownik średniego personelu medycznego, zwana potocznie pomocą lekarza stomatologa. Pomaga lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej jak i organizacyjnej w gabinecie stomatologicznym lub poradni stomatologicznej.
 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
 

  • przygotowywanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
  • asystowanie lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
  • przygotowywanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
  • wykonywanie czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
  • profesjonalne komunikowanie się z pacjentem;
  • obsługa programów komputerowych umożliwiających prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz elektronicznej rejestracji wizyt pacjentów.
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:

 
  • gabinety
  • poradnie i kliniki stomatologiczne.